آیا پیکره هرکول در افغانستان امروزی تراشیده شده است؟

Published On: June 17, 2023Categories: Uncategorized

افغانستان انترنشنل با گذاشتن تصویری از پیکره هرکول – اسطوره رومی – گزارش داده است که یک مجسمه سنگی کم‌یاب که منشأ آن افغانستان است در بندر سیاتل واشنگتن کشف شد.

افغانستان انترنشنل این خبر را بربنیاد خبری در صفحه انترنتی یو اس تایمز پست نوشته است؛ اما تصویر هرکول را از منابع دیگر و از خبر دیگر گرفته است.

راستی‌سنجی

صفحه انترنتی یواس تایمز پست، خبر کشف این پیکره سنگی کم‌یاب را پخش کرده است و تصویری از یک پیکره سنگی بودا را نیز گذاشته است.

تصویری که افغانستان انترنشنل از پیکره هرکول اسطوره‌ رومی گذاشته است در ماه دلو سال پار در گزارش خبرگزاری رویترز پخش شده است.

بربنیاد این گزارش خبرگزاری رویترز این پیکره سنگی هرکول که به اندازه واقعی است در هنگام تعمیر یک کانال در شهر روم ایتالیا به دست آمده است.

در تصویری که افغانستان انترنشنل پخش کرده است پوست شیر بر سروشانه هرکول هرکول و دستان شیر به گونه گره کرده نیز بر گردن این پیکره دیده می‌شوند.

در مقایسه با این دو خبر تصویری که در افغانستان انترنشنل پخش شده است نادرست ثابت شده است.

پس‌منظر پیکرتراشی در جنوب آسیا:

پیکرتراشی در جنوب آسیا پس از حمله اسکندر مقدونی به این جغرافیا راه یافت.

پیش از حمله اسکندر مقدونی هیچ نشانه‌یی از پیکرتراشی در این سرزمین و حتا در هند دیده نمی‌شود و تمامی پیکره‌هایی که در کاوش‌های باستان‌شناسان به دست آمده اند به دوره بودایی برمیگردند.

تا کنون هیچ نشانه‌یی در افغانستان دیده نشده است که پیکره‌های اسطوره‌های رومی در این‌جا تراشیده شده باشند.

منبع:

افغانستان انترنشنل

یو اس تایمز پست

خبرگزاری رویترز

  • Amu TV broadcast an image of Thomas West, the U.S. Special Representative for Afghanistan, meeting with the Minister of State in the Ministry of Foreign Affairs of Qatar, mistakenly calling him the Qatari Foreign Minister. [...]

  • شبکه افغانستان اینترنشنال از گفته‌های مولوی عبدالحمید امام اهل سنت ایران که گفته است مدیران بانک مرکزی ایران از مدیران بانک مرکزی افغانستان مشوره بگیرند، خبری ساخته است. این روحانی اهل سنت ایران روز جمعه [...]

  • In the past two weeks, the Taliban have detained at least nine journalists and media personnel. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) has stated that the Taliban have arrested these journalists from six [...]